Folkevalde i Bømlo kommune

Nytt kommunestyre i Bømlo for 2019-2023 konstituert 21.10.2019 (Bømlo kommune) - Klikk for stort bileteNytt kommunestyre i Bømlo for 2019-2023 konstituert 21.10.2019 (Bømlo kommune) Simon K Sortland      

Det er stortingsval kvart fjerde år. Fylkestingsval og kommunestyreval vert halde samstundes kvart fjerde år (neste gong i 2023). Sametingsval vert halde same år som stortingsval. Bømlo kommunestyre har 27 representantar fordelt på ni politiske parti i perioden 2019-2023. Fleirtalskoalisjonen med 14 røyster er H, Sp, Frp, V og PDK med Sammy Olsen (Sp) som ordførar og Ragnfrid Sønstabø (H) som varaordførar.

 

Kommunestyret 2019-2023:

 • H: 7
 • Frp: 3
 • Sp: 2
 • V: 1
 • PDK: 1
 • Ap: 5
 • KrF: 5
 • MDG: 1
 • SV: 1
 • Uavhengig: 1

Formannskapet 2019-2023:

 • Senterpartiet: 1
 • Høgre: 2 
 • Venstre: 1
 • PDK: 1
 • Arbeidarpartiet: 2
 • Kristeleg Folkeparti: 2

 

 

Oversikt over ordførarar i Bømlo kommune gjennom tidene.

 

Reglement for politiske organ og delegeringsreglement i Bømlo kommune.   

Sist endra 22.10.2019
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering