Formannskapet

Formannskapet 15.11.16 (Bømlo kommune) - Klikk for stort bileteFormannskapet 15.11.16 (Bømlo kommune) Simon Knutsson Sortland

 

Formannskapsmedlemer og varamedlemer i perioden 2015 - 2019Formannskapet er på vegne av kommunestyret kommunen sitt sentrale styringsorgan, med eit særleg ansvar for økonomi- og plansaker. Det gjer i tillegg vedtak i ei rekkje saker etter fullmakt frå kommunestyret. Formannskapet har også mynde å gjera vedtak i saker som skulle vore avgjort av anna kommunalt organ, når det ikkje er tid til å innkalla dette, jf. kommunelova § 13. Formannskapet er kommunen sitt klageorgan.

 

Møta i formannskapet vert leia av ordføraren. Møtebøkene som vert ført av formannskapssekretæren er å finna i denne portalen, sjå vedkomande møte. Formannskapet møter til vanleg ein gong i månaden, med unntak av juli og august. Møta vert som regel haldne i formannskapssalen i tredje høgda på rådhuset. Møta tar til kl 09.00, og er opne for publikum, sjå annonsering i avisene då det kan kome endringar.

 

Saksdokument som ein finn i portalen under Politiske møte, kan ein også få ved å venda seg til Fellessekretariatet på rådhuset eller på hovudbiblioteket på Svortland.

Sist endra 17.11.2016
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering