Formannskapet

Det første formannskapsmøtet i valperioden 2019-2023 med ordførar Sammy Olsen (Sp) i midten. Framme f. v. rådmann Aud Gunn Løklingholm, Anne T. Johannessen (Frp), Anne Beth Njærheim (V), Inge Reidar Kallevåg (H), varaordførar Ragnfrid Sønstabø (H), ordførar, formannskapssekretær Jorunn Steinsvåg, Jalle Bråthen (Ap-vara), Torunn Laurhammer (Ap), Morten Helland (KrF) og Birgit S. Esperø (KrF). (Bømlo kommune) - Klikk for stort bileteDet første formannskapsmøtet i valperioden 2019-2023 med ordførar Sammy Olsen (Sp) i midten. Framme f. v. rådmann Aud Gunn Løklingholm, Anne T. Johannessen (Frp), Anne Beth Njærheim (V), Inge Reidar Kallevåg (H), varaordførar Ragnfrid Sønstabø (H), ordførar, formannskapssekretær Jorunn Steinsvåg, Jalle Bråthen (Ap-vara), Torunn Laurhammer (Ap), Morten Helland (KrF) og Birgit S. Esperø (KrF). (Bømlo kommune) Simon K Sortland

 

Formannskapsmedlemer og varamedlemer i perioden 2019 - 2023Formannskapet er på vegne av kommunestyret kommunen sitt sentrale styringsorgan, med eit særleg ansvar for økonomi- og plansaker. Det gjer i tillegg vedtak i ei rekkje saker etter fullmakt frå kommunestyret. Formannskapet har også mynde å gjera vedtak i saker som skulle vore avgjort av anna kommunalt organ, når det ikkje er tid til å innkalla dette, jf. kommunelova §13. Formannskapet er kommunen sitt klageorgan.

 

Møta i formannskapet vert leia av ordføraren. Møtebøkene som vert ført av formannskapssekretæren er å finna i denne portalen, sjå vedkomande møte. Formannskapet møter til vanleg ein gong i månaden, med unntak av juli og august. Møta vert som regel haldne i formannskapssalen i første høgda på rådhuset. Møta tar til kl 09.00, og er opne for publikum, sjå annonsering i avisene då det kan kome endringar.

 

NB: Under koronapandemien er møta ikkje opne for publikum, men vert sendt direkte på kommune-TV.

Sjå Kommune-TV

Saksdokument som ein finn i portalen under Politiske møte, kan ein også få ved å venda seg til Fellessekretariatet på rådhuset eller på hovudbiblioteket på Svortland.

 

Sist endra 16.11.2020
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering