Grunnlovsjubileum 2014 i Bømlo kommune

Ordførarar og fylkesordførarar samla på Slottstrappa i samband med Grunnlovsjubileet. - Klikk for stort bilete Oslo kommune v/Sturlason

2014 markerte Noreg 200-årsjubileum for Grunnloven som vart vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Jubileet vart markert med ulike arrangement i Bømlo kommune, med storstilt feiring 7. og 8. juni på Moster.

Ordførar Odd Harald Hovland på Slottet 15. mai 2014. - Klikk for stort bilete NTB/Scanpix

Ordførar Odd Harald Hovland var i Oslo 15. mai saman med dei fleste av landet sine 428 ordførarar og 19 fylkesordførarar. Det vart teke eit fellesbilete framfor Stortinget og ei mottaking på Slottet. Her helsa Hovland og dei andre gjestene på HM Kong Harald, dronning Sonja, Kronprins Håkon, Kronprinsesse Mette Marit og Prinsesse Astrid.  


Nasjonal feiring
Stortinget har sett ned ein hovudkomité for grunnlovsjubileet i 2014. Ei målsetting for jubileet er å kombinere nasjonale satsingar med lokale tiltak og arrangement.


Les meir om den nasjonale feiringa her.

Lokal feiring
I løpet av året er grunnlovsjubileet blitt markert i kommunen:


8. mai
Frigjeringsdagen 8. mai markerer også den nasjonale Veterandagen. Markering for å heidre alle veteraner frå 2. verdskrigen og fram til i dag, med spesielt fokus på veteranar frå internasjonale FN- og NATO-leia oppdrag. Ordførar Odd Harald Hovland inviterar veteranar til ei samling i Langevåg Bygdatun etter markeringa ved minnesmerket ved Bømlo kyrkje saman med elevar frå Hillestveit skule.

Oversyn over skulane si markering av 8. mai i Bømlo

17. mai
Grunnlovsdagen 17. mai vert feira på tradisjonelt vis kringom i dei ulike bygdene våre. Tradisjonen tru vert det også i år familiegudsteneste i Moster Amfi på Nasjonaldagen. Gudstenesta er ved sokneprest Aksel Lygre. Sjå elles annonser i Bømlo-nytt.


20. mai - Bli med på "Broderkjeden 2014"
Kven lagar den lengste kjeda på Bømlo? Ordføraren oppmodar alle innbyggjarar å ta utfordringa.  

I samband med Grunnloven sitt 200-års jubileum skal Eidsvoll 1814 i samarbeid med NRK P1 "Norgesglasset" lage ei broderkjede frå nord til sør i Noreg. 20. mai 1814 uttrykte mennene i Eidsvoll samhaldet sitt med å danne ei slik kjede under slagordet "Enig og tro til Dovre faller".
 
20. mai 2014 klokka 12.00 er alle kommunar i landet invitert til å gjere det same. Norgesglasset skal ha innslag frå fleire stader, før, under og etter broderkjeda. Skular, barnehagar, institusjonar, arbeidsplassar med vidare vert oppmoda til å lage ei så lang kjede som mogleg, ta eit bilete av den og sende inn ein mms eller dele bilete på Instagram. Ein må òg skrive kor bilete er tatt, kor mange som var med og kor lang kjeda er. Norgesglasset vil basert på denne informasjonen prøve å finne ut kor lang ei samla broderkjede hadde vorte.
 
Utfordringa er sendt vidare til alle bømlingar frå ordførar Odd Harald Hovland. – Kven lagar den lengste kjeda på Bømlo, spør han.
 

7-8. juni
Felles grunnlovsfeiring i Sunnhordland   


Hovudsamling 7. juni i Moster amfi
Hovudsamlinga er kl. 15.00 pinseaftan, laurdag 7. juni. Her vil leiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, ordførar Kjetil Hestad, ta del.  

Kjell Magne Bondevik, tidlegare statsminister og grunnleggjar og leiar av Oslosenteret for fred og menneskerettar, vil halda foredrag med tema: «Menneskeverd, menneskerettar og demokrati.»  
På denne samlinga vil Tora Mostrastongprisen for 2014 bli delt ut, og prisvinnar Ingvill Konradsen Ceide held foredrag med tema: «Prosjekt Haiti.»  
Det vert kulturelt program, mellom anna eit utdrag frå Mostraspelet.  
Parallelt med hovudsamlinga, vert det aktivitetar for born i Mostratunet.

Anna program: Det vert mellom anna:

  • Historisk tablå i Miniamfiet
  • Framsyning av «hal maR» i Amfisalen
  • Song og samtale med foredragshaldarane i Moster gamle kyrkje
  • Høve til å kjøpa mat fleire stader

Pinsegudsteneste 08. juni kl. 11.00 Ved biskop Ingeborg Midttømme, Bømlo Janitsjar og Bremnes Kantori. 
 

             

Fant du det du leitte etter?