Valdagen 9. september

Det vert halde kommunestyre- og fylkestingsval måndag 9. september 2019 i Bømlo kommune. I dei fem største krinsane vert det også halde val sundag 8. september. Ved siste frist for å levere listeframlegg til kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 1. april innan klokka 12.00 var det kome inn 11 lister. Nye sidan sist val er Raudt Bømlo og Liberalistane.

 

Vallokale inngang_rådhuset - Klikk for stort bilete

Skal du kunna bruka røysteretten, må du også stå i manntalet i kommunen valdagen. For å kontrollera om du står i manntalet kan du ta kontakt med kundetorget i rådhuset på telefon 53 42 30 14.

I årets val stiller heile 11 parti lister. Forutan dagens representerte parti Ap, H, V, Sp, KrF, FrP, MDG, PDK og SV stiller også Raudt og Liberalistane.

 

VALRESULTAT FOR BØMLO

 

 

Godkjende vallister kommunestyre 2019-2023 for dei politiske partia i Bømlo

 

Ved kommunestyre -og fylkestingsvalet 2019 vert røystelokala og røystetidene slik:

 

Røystelokaler og røystetider
Krinsnr. Krins Røystelokale Ope søndag Ope måndag
1 Rubbestadneset Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
2 Svortland Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
3 Meling Skulehuset   10:00 – 21:00
4 Gilje Skulehuset   10:00 – 21:00
5 Våge Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
6 Moster Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
7 Folderøy Skulehuset   10:00 – 21:00
8 Hillestveit Bygdatunet 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
9 Espevær Bedehuset   10:00 – 20:00

 

Sjå venstremeny for lenkjer til meir informasjon om valet.

Røystetider valdagane 8. og 9. september 2019

 

Utlegging av manntal – valet 2019

Hovudmanntalet for kommunestyre -og fylkestingsvalet 2019 skal leggjast ut til offentleg ettersyn på hovudbiblioteket og i kundetorget på rådhuset

Det vert annonsert i Bømlo-nytt og kommunen sine nettsider kvar hovudmanntalet vert lagt ut

 

Tid og stad for førehandsrøysting

Hovudlokale for førehandsrøystinga skal vera Kundetorget i rådhuset etter følgjande opningstider: 

Kundetorget i Rådhuset
12. august –
23. august
Måndag til fredag 0830 - 1530
26. august –
5. september

Måndag - fredag
Laurdag

0830-1800
1000-1500

Fredag 6. september

Siste dag for førehandsrøysting

0830 - 2000

 

 

Langevåg bygdatun
Tysdag 27. august 1230 - 1800

 

Førehandsrøysting på institusjonane
Bømlo bu og omsorgssenter Måndag 26. august 1000 - 1300
Søre Bømlo omsorgstun Tysdag 27. august 1000 - 1200
Moster servicesenter Onsdag 28. august 1000 -  1600

* Frist for å søkja om å få røysta der ein oppheld seg, jfr. Vallova § 8-3 punkt 6, vert sett til 3. september 2019. Valstyret sin sekretær får fullmakt til å avgjere søknadane. 

 
** Bømlo kommune legg til rette for tidlegførehandsrøysting i rådhuset frå 1. juli i år. 

 

 

Sist endra 10.09.2019 20:04
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 22
Mobil:
959 02 246
E-post:
Tittel:
avdelingsleiar/formannskapssekretær
Bunnhjørne
 
Login for redigering