Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Kontrollutvalet i Bømlo pr. april 2018 (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar. Ein representant har sete i kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval. For valperioden 2015-2019 er Inge Reidar Kallevåg (H) leiar og Sonja Hellen Sele (H) nestleiar. Etter kommune-styremøtet 11.12.2017 vart leiar Inge Reidar Kallevåg fast medlem i formannskapet. Nestleiar Sonja Hellen Sele vart vald som ny leiar og ny nestleiar vart Lene Borgen Waage (Ap). Øyvind Schumann Larsen (H) vert nytt fast medlem.

Kontrollutvalet er heimla i kommunelova §77 og forskrift om kontrollutval.  

 

Oversikt medlemane i Kontrollutvalet 2015-2019
 

Innkallingar, sakspapir og møteprotokollar for Kontrollutvalet 2016-2019
 

Kontrollutvalet sin møteplan for 2019 
 

Innkallingar, sakspapir og møteprotokollar for Kontrollutvalet  2011-2015

 

Oppgåver

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Utvalet skal også sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.  


Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet kan ikkje leggast til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen. Sekretariatet for kontrollutvalet ligg under Hordaland fylkeskommune. Dette er også grunnen til at de ikkje finn møteinnkallingar og møteprotokollar til Kontrollutvalet på kommunen sitt Innsyn (digitale post- og utvalslister).


Bømlo kommune har inngått avtale med Deloitte AS om revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.  


Bømlo kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Hordaland fylkeskommune. Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter.  


Døme; føring av møteprotokoll og iverksetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet er direkte underlagt kontrollutvalet. Dei pliktar å følgja utvalet sine retningslinjer og pålegg. Henvending til sekretariatet for kontrollutvalet i Bømlo kan sendast til kontrollutvalet@hfk.no


Kontrollutvalet har normalt frå 5 til 7 ordinære møter i året. Møta er opne pr i dag, og vert avvikla i Bømlo rådhus. Normalt er møtestart klokka 10.00.

Medlemmer i Kontrollutvalet
Medlemmer i Kontrollutvalet
Medlem/Parti/VervTlf./mobilVaramedlem/Parti
Sonja Hellen Sele, H, leiar53 42 92 92 / 932 63 698Vidar Onarheim, H
Øyvind Schumann Larsen, HÅsmund Håvik, H
Astrid Grønnevik Nesse, H
Berit Agasøster, H
Martin Lønning, PDK916 51 670Sigurd Magne Gåsland, Frp
Gro Fadnes Lønning, PDK
Oddvar Pedersen, KrF53 42 05 15John Kåre Torkelsen, KrF
Jorunn Løklingholm, KrF
Lene Borgen Waage, Ap, nestleiar959 34 462John Bjørn Mikalsen, Ap
Bente Eide, Ap
Innkallingar, sakspapir og møteprotokollar for Kontrollutvalet 2011-2015
Innkallingar, sakspapir og møteprotokollar for Kontrollutvalet 2011-2015
DatoDokument
02.12.2015Protokoll etter møte i kontrollutvalet 2.12.2015 (PDF, 80 kB)
Partsbrev PS 54/15Eventuelt, sak 2 (PDF, 9 kB)
Partsbrev PS 53/15Referatsaker (PDF, 9 kB)
Partsbrev PS 50/15Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 (PDF, 68 kB)
Partsbrev PS 49/15Gjennomgang av møteprotokollar i Bømlo kommune 2.12.2015 (PDF, 67 kB)
Partsbrev PS 48/15Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2011 - 2015 - Bømlo kommune (PDF, 67 kB)
Partsbrev PS 45/15Rutinar for kontrollutvalet (PDF, 82 kB)
Partsbrev PS 44/15Informasjon til Kontrollutvalet i starten av valperioden - Bømlo kommune (PDF, 81 kB)
02.12.2015Møteinnkalling KUV 02.12.2015 (PDF, 2 MB)
26.08.2015Møteprotokoll KUV 26.08.2015 (PDF, 88 kB)
PartsbrevEvaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden (PDF, 94 kB)
PartsbrevForslag til budsjett 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Bømlo kommune (PDF, 115 kB)
PartsbrevVurdering av uavhengigheten 2015 (PDF, 77 kB)
Revidert budsjettRevidert budsjettforslag KUV 2016 (PDF, 17 kB)
26.08.2015Møteinnkalling KUV 26.08. 2015 (PDF, 5 MB)
12.05.2015Møteprotokoll KUV 12.05.2015 (PDF, 76 kB)
12.05.2015Møteinnkalling KUV 12.5.2015 (PDF, 2 MB)
12.05.2015Årsmelding 2014 Bømlo kommune (PDF, 4 MB)
12.05.2015Årsrekneskap 2014 Bømlo kommune (PDF, 2 MB)
12.05.2015Årsmelding 2014 Bømlo kulturhus (PDF, 303 kB)
12.05.2015Årsrekneskap 2014 Bømlo kulturhus (PDF, 365 kB)
15.04.2015Møteprotokoll KUV 15.04.2015 (PDF, 79 kB)
15.04.2015Årsrekneskap 2014 for Bømlo kommune.pdf (PDF, 44 kB)
15.04.2015Årsrapport for 2014. Skatteoppkrevjaren i Bømlo kommune.pdf (PDF, 189 kB)
15.04.2015Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Bømlo kommune.pdf (PDF, 90 kB)
15.04.2015Stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen for Bømlo kommune - Svar på tilbakemelding.pdf (PDF, 282 kB)
15.04.2015 PS 19-15PS 19-15 Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i Bømlo kommune.pdf (PDF, 101 kB)
15.04.2015 PS 18-15PS 18-15 Politisk organisering i Bømlo kommune - Val av nytt kontrollutval hausten 2015.pdf (PDF, 95 kB)
15.04.2015 PS 17-15PS 17-15 Tekniske tenester i Bømlo kommune - Godkjenning av prosjektplan.pdf (PDF, 99 kB)
15.04.2015 PS 16-15PS 16-15 Bømlo vatn- og avlaupsselskap AS - Rapport etter selskapskontroll (PDF, 39 kB)
15.04.2015Rapport etter selskapskontroll ved Bømlo vatn- og avlaupsselskap AS (PDF, 5 MB)
Innkalling 15.04.2015Møteinnkalling KUV 15.04.2015 (PDF, 9 MB)
17.02.2015Møteprotokoll KUV 17.02.2015 (PDF, 99 kB)
25.11.2014Møteprotokoll KUV 25.11.2014 (PDF, 79 kB)
26.11.13Møteprotokoll KUV 26112013 (PDF, 55 kB)
17.09.2012Møteprotokoll KUV 17092013 (PDF, 56 kB)
14.5.13Møteprotokoll KUV 14.05.2013 (PDF, 45 kB)
23.04.2013Møteprotokoll KUV 23.04.2013 (PDF, 49 kB)
19.02.2013Møteprotokoll KUV 19.02.2013 (PDF, 54 kB)
27.11.12Møteprotokoll KUV 27112012 (PDF, 62 kB)
19.09.2012Møteprotokoll KU 19.09.2012 (PDF, 49 kB)
16.05.2012Møteprotokoll KU 16052012 (PDF, 37 kB)
24.04.2012Møteprotokoll KU 24.04.2012 (PDF, 41 kB)
21.03.2012Møteinnkalling KU 24.04.2012 og møteprotokoll 21.3.12 (PDF, 3 MB)
14.02.2012Møteprotokoll 14.02.2012 (PDF, 54 kB)
28.11.2011Møteprotokoll 28.11.2011 (PDF, 59 kB)
06.10.2011Møteprotokoll 06.10.2011 (PDF, 28 kB)
13.09.2011Møteprotokoll 13.09.2011 (PDF, 53 kB)
25.05.2011Møteprotokoll 11.05.2011 (PDF, 48 kB)
21.02.2011Møteprotokoll 21.02.2011 (PDF, 52 kB)
Møteplan Kontrollutvalet 2019
Møteplan Kontrollutvalet 2019
DATOMØTESTARTMØTESTAD
07.02.2019Kl. 10.00Formannskapssalen
11.04.12019Kl. 10.00Formannskapssalen
09.05.2019Kl. 10.00Formannskapssalen
17.10.2019Kl. 10.00Viefluno
12.12.2019Kl. 10.00Viefluno
Møteplan for 2019 fastsett i møte 7. februar 2019.
Sist endra 01.03.2019
Fant du det du leitte etter?