Korleis påverka?

Som innbyggjar i Bømlo kan du påverka politikarane våre, som er dei som vedtek korleis kommunen vår skal vera no og i framtida. Dei vedtek omfanget og kvaliteten på dei tenestene Bømlo kommune skal tilby innbyggjarane, og dei forvaltar kommune sine inntekter.

 

Har du saker som du ønskjer å ta opp med dei folkevalde? Du kan påverka på ulike måtar ved å nytta deg av t.d. desse kanalane:

 • Brukarmedverknad i skulen
 • Eldreråd
 • Fagorganisasjonar
 • Folkevalde
 • Frivillige lag og organisasjonar
 • Grendeutval
 • Initiativretten
 • Interesseorganisasjonar
 • Ordførar
 • Pårørandeorganisasjonar
 • Ungdomsråd

 

Kontakt:
Bømlo kommune
Rådhuset, Leirdalen 1
5430 Bremnes
Tel.:  53 42 30 00
Faks: 53 42 30 01
Epost: postmottak@bomlo.kommune.no

Sist endra 02.05.2018
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
Nyttige lenker (1)
 
Login for redigering