Økonomidokument og publikasjonar
Eigarskapsmelding/innkjøp/reglement:
Økonomireglement (PDF, 247 kB)
Reglement for finansforvaltning (PDF, 143 kB)
Eigarskapsmelding 2014 (PDF, 11 MB)
Interkommunalt innkjøpssamarbeid
Budsjett og rekneskap:
Budsjett 2021 - kommunedirektøren sitt framlegg (PDF, 4 MB)
Digitalt budsjett 2020
Budsjett 2020 - kommunestyrevedtak (PDF, 9 MB)
Budsjett 2019 - digital versjon
Budsjett 2019 - kommunestyrevedtak (PDF, 12 MB)
Budsjettinnstilling 2019 - Formannskapet (PDF, 12 MB)
Budsjett 2019 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 11 MB)
Budsjettpresentasjon 2019 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 6 MB)
Budsjett 2018 - digital versjon
Budsjett 2018 - Kommunestyrevedtak (PDF, 4 MB)
Formannskapet si budsjettinnstilling 2018 til kommunestyret (PDF, 5 MB)
Budsjettpresentasjon 2018 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 2 MB)
Årsrekneskap 2017 - digital versjon
Årsrekneskap 2017 godkjend av kommunestyret - pdf (PDF, 736 kB)
Budsjett 2017 - digital versjon
Budsjett 2017 - vedteke i kommunestyret 12.12.16 (PDF, 4 MB)
Budsjett 2017 - rådmannen sitt framlegg 1.11.16 (PDF, 4 MB)
Årsrekneskap 2016 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2016 - digital versjon
Budsjett 2016 - vedteke av Kommunestyret (PDF, 4 MB)
Budsjett 2016 - rådmannen sitt framlegg - opne data (XML, 26 MB)
Årsrekneskap 2015 - ikkje revidert (PDF, 2 MB)
Budsjett 2015 (PDF, 4 MB)
Årsrekneskap 2014 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2014 (PDF, 2 MB)
Årsrekneskap 2013 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2013
Årsmeldingar:
Årsmelding 2019 - digital versjon
Årsmelding 2019 - pdf-versjon (PDF, 5 MB)
Årsmelding 2018 - digital versjon
Årsmelding 2018 - pdf-versjon (PDF, 10 MB)
Årsmelding 2017 - digital versjon
Årsmelding 2017 - pdf-versjon (PDF, 9 MB)
Årsmelding 2016 - pdf-versjon (PDF, 8 MB)
Årsmelding 2016 - digital versjon
Årsmelding 2015 digital - ikkje politisk handsama
Årsmelding 2015 (PDF, 7 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2013 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2012 (PDF, 2 MB)
Innbyggjarversjon 2011 (PDF, 6 MB)
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
Relaterte artiklar (2)
 
Login for redigering