Fleire kan få bustønad til høgare straumutgifter

Grunna høge straumprisar er bustønaden auka fram til mars. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra stønad til straumutgifter.

Dette er endringane:

  • Grensa for inntekt er auka
  • Reglane for formue er mellombels fjerna
  • Ekstrautbetaling av straumstønad til alle som mottek bustønad

Søknadsfrist

Søknadsfristen for februar er 25. februar, med vedtak og utbetaling 18. mars.

Les meir om ordninga og endringane husbanken.no

Her kan du også sjekke inntektsgrensene, berekne bustønad med kalkulatoren og søke på bustønad.

Til toppen