Forbod mot hagevatning

Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidleg morgen og sein kveld.

Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45

Sjå nettsida til BVA

Til toppen