Har du kommunal nøkkelboks?

I Bømlo kommune har me i fleire år hatt kommunal nøkkelboks på veggen til tenestemottakar som har heimetenester av ulik grad, slik at heimetenestene sitt personale og Bømlo brann og redning kan kome seg inn i heimen ved tenestebesøk.

informasjon om nedmontering - Klikk for stort bileteInformasjon om nedmontering nøkkelboks.

Me opplever ofte at tenestemottakar flyttar eller det oppstår endringar i livssituasjonen som gjer at nøkkelboksen vert ståande att på husveggen etter avslutta tenestebehov. 

Har du ein slik nøkkelboks hengande på husveggen som ikkje er aktivt i bruk?

Ta kontakt med Christine Grønås Mæland - 468 34 361 så skal me hjelpe med å ta ned denne frå husveggen. 
 

Til toppen