Kantslått langs fylkesvegane

I mai/juni slår Vestland fylkeskommune langs fylkesvegane i Vestland for å gjere det tryggare å ferdast. Vis omsyn og pass på at private gjerde ikkje hindrar jobben.

Om få veker startar slåttesesongen langs fylkesvegane i Vestland. Ved å vedlikehalde gjerda sine kan grunneigarar gjere jobben litt lettare for entreprenørane våre.

Kantslått er viktig både for å sikre god sikt og trafikktryggleik, men også for å hindre spreiing av uønska artar langs vegane, som hagelupin, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø.

For å gje gode tilhøve for dei artane vi ynskjer å ta vare på, skal kantslåtten skje til visse tidspunkt gjennom sommaren.

- Grunneigarane har sjølve ansvar for å sjå etter gjerda sine og sikre at dei er i skikkeleg stand, seier Eivind Yttri, seksjonsleiar for drift og vedlikehald i Vestland fylkeskommune.

Les meir om kantslåtten langs fylkesvegane

Til toppen