Meld frå om feil på fylkesveg

Vestland fylkeskommune har oppretta ei ny feilmeldingsteneste der du kan sende inn melding om feil og manglar på fylkesvegen. Dette kan vere hol i vegen, feil på veglys eller liknande. 

meldeskjema for feil - Klikk for stort bileteMeld feil på veg, veglys og liknande på fylkesvegane i Vestland. Vestland fylkeskommune

Det har tidlegare vore berre veglys, men no er det utvida, og det kan bli lagt til fleire kategoriar. Fylkeskommunen behandlar meldte avvik etter kvart som dei kjem inn. Du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrere same feil fleire gonger.

Meld feil på fylkesvegane

Til toppen