Politisk møteplan 2021

Møteplan for folkevalde organ 2021 vedteke i kommunestyret 14.12.2020. Utvalsmøta vert haldne i formannskapssalen, om ikkje smitteverntiltak tilseier tv-overførte møter frå kommunestyresalen.

Gå til digital kalender og sakslister

 

Kommunestyret: 15.2 - 22.3 - 10.5 - 14.6 EO og 21.6 - 20.9 - 1.11 - 6. og 13.12
                               (møtestart kl. 18.00 om ikkje anna vert oppgitt).

Formannskapet: 28.1 - 11.3 - 22.4 - 3.6 - 2.9 - 7.10 - 18. og 25.11 (møtestart kl. 09.00)

Utval for næring, innovasjon, idrett  og kultur: 26.1 - 9.3 - 20.4 - 1.6 - 31.8 - 5.10 - 16.11 (møtestart kl. 09.00)

Utval for levekår: 26.1 - 9.3 - 20.4 - 1.6 - 31.8 - 5.10 - 16.11 (møtestart kl. 13.00)

Utval for areal og samferdsel: 27.1 - 10.3 - 21.4 - 2.6 - 1.9 - 6.10 - 17.11 (møtestart kl. 12.00)

Utval for natur, klima og miljø: 28.1 - 11.3 - 22.4 - 3.6 - 2.9 - 7.10 - 18.11 (møtestart kl. 13.00)

Eldrerådet: 21.1 -4.3 - 15.4 - 27.5 - 26.8 - 30.9 - 11.11

Råd for personar med nedsett funksjonsevne: 21.1 -4.3 - 15.4 - 27.5 - 26.8 - 30.9 - 11.11

Ungdomsrådet: 10.5

Kontrollutvalet: 11.03, 15.04 - Teams-møte, 19.05, 29.09, 02.12 (møtestart kl. 10.00)

Politirådet:

PS: Vinterferien er i veke 9 (1.-7. mars), påskeferie veke 13 (29.3.-4.4) og haustferie veke 41 (11.-17.10).

Til toppen