Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet skal arbeide for at menneske med nedsett funksjonsevne vert sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som gjeld for menneske med nedsett funksjonsevne.

portrettfoto svein fylkesnes - Klikk for stort bileteRådet skal medverke til at menneske med nedsett funksjonsevne får tilgang til tenester og informasjon som er nødvendig for å kunne fungere best mogleg i kvardagen.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har 5 medlemer, 2 politiske representantar og 3 valde etter innspel frå brukarorganisasjonar.  

Send e-post til leiar Svein Fylkesnes    

 

Her ser du kven som er valde inn i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Til toppen