Valdagen 9. september

Det vert halde kommunestyre- og fylkestingsval måndag 9. september 2019 i Bømlo kommune. I dei fem største krinsane vert det også halde val sundag 8. september. Ved siste frist for å levere listeframlegg til kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 1. april innan klokka 12.00 var det kome inn 11 lister. Nye sidan sist val er Raudt Bømlo og Liberalistane.

Vallokale inngang_rådhuset - Klikk for stort bilete

Skal du kunna bruka røysteretten, må du også stå i manntalet i kommunen valdagen. For å kontrollera om du står i manntalet kan du ta kontakt med kundetorget i rådhuset på telefon 53 42 30 14.

I årets val stiller heile 11 parti lister. Forutan dagens representerte parti Ap, H, V, Sp, KrF, FrP, MDG, PDK og SV stiller også Raudt og Liberalistane.

 

 

 

Godkjende vallister kommunestyre 2019-2023 for dei politiske partia i Bømlo

 

 

 

Utlegging av manntal – valet 2019

Hovudmanntalet for kommunestyre -og fylkestingsvalet 2019 skal leggjast ut til offentleg ettersyn på hovudbiblioteket og i kundetorget på rådhuset

Det vert annonsert i Bømlo-nytt og kommunen sine nettsider kvar hovudmanntalet vert lagt ut

 

Tid og stad for førehandsrøysting

Hovudlokale for førehandsrøystinga skal vera Kundetorget i rådhuset etter følgjande opningstider: 

Kundetorget i Rådhuset
12. august –
23. august
Måndag til fredag 0830 - 1530
26. august –
5. september

Måndag - fredag
Laurdag

0830-1800
1000-1500

Fredag 6. september

Siste dag for førehandsrøysting

0830 - 2000

 

 

Langevåg bygdatun
Tysdag 27. august 1230 - 1800

 

Førehandsrøysting på institusjonane
Bømlo bu og omsorgssenter Måndag 26. august 1000 - 1300
Søre Bømlo omsorgstun Tysdag 27. august 1000 - 1200
Moster servicesenter Onsdag 28. august 1000 -  1600

 

* Frist for å søkja om å få røysta der ein oppheld seg, jfr. Vallova § 8-3 punkt 6, vert sett til 3. september 2019. Valstyret sin sekretær får fullmakt til å avgjere søknadane. 

 
** Bømlo kommune legg til rette for tidlegførehandsrøysting i rådhuset frå 1. juli i år. 

 

Ved kommunestyre -og fylkestingsvalet 2019 vert røystelokala og røystetidene slik:

 

Røystelokaler og røystetider
Krinsnr. Krins Røystelokale Ope søndag Ope måndag
1 Rubbestadneset Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
2 Svortland Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
3 Meling Skulehuset   10:00 – 21:00
4 Gilje Skulehuset   10:00 – 21:00
5 Våge Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
6 Moster Skulehuset 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
7 Folderøy Skulehuset   10:00 – 21:00
8 Hillestveit Bygdatunet 13:00 – 18:00 10:00 – 21:00
9 Espevær Bedehuset   10:00 – 20:00

 

Sjå venstremeny for lenkjer til meir informasjon om valet.

Sist endra 28.05.2019 14:43
Fant du det du leitte etter?