Planar i Bømlo kommune

Framside SNP 2011-2015 "Driftige folk som bygger1" - Klikk for stort bilete Under finn du ei liste over ulike planar i Bømlo kommune. 

Planar i Bømlo kommune
Planar i Bømlo kommune
Budsjett 2019 og velferdsplan 2019-2022
Budsjett 2018 og velferdsplan 2018-2021 (PDF, 4 MB)
Budsjett 2017 og velferdsplan 2017-2020 (PDF, 4 MB)
Bømlopakken, vegplan for Bømlo (PDF, 5 MB)
Bømlovegar - norm for kommunale vegar (PDF, 757 kB)
Den kulturelle skulesekken (PDF, 600 kB)
Eigarskapsmelding 2014 (PDF, 11 MB)
Fiskerihamneplan for Bømlo 2013 (PDF, 6 MB)
Handlingsplan folkehelse 2015 (PDF, 764 kB)
Hovudplan vatn og avløp 2016-2045 del 1 (PDF, 14 MB)
Hovudplan vatn og avløp 2016-2045 del 2 (PDF, 14 MB)
Hovudplan avløp og vatn - saksutgreiing og vedtak i kommunestyret 7.12.15 (PDF, 2 MB)
Integreringsplan Bømlo kommune (PDF, 2 MB)
IKT-plan for grunnskulane (PDF, 224 kB)
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2022 (PDF, 2 MB)
Klima- og energiplan 2009-2014 (PDF, 667 kB)
Kommuneplan 2013-2025
Kommunedelplan Helse-sosial-omsorg 2017-2027 - Handlingsplan 2017 (PDF, 401 kB)
Kommunedelplan Helse-sosial-omsorg 2017-2027 (PDF, 3 MB)
Kommunikasjonsplan 2013-2017 for Bømlo kommune (PDF, 540 kB)
Kompetanse- og rekrutteringsplan Helse-sosial-omsorg 2014-2018 (PDF, 460 kB)
Landbruksplan (PDF, 202 kB)
Legetenesta - plan for legetenesta i Bømlo kommune 2018-2021 (PDF, 2 MB)
Oljevernplan, IUA beredskapsplan
Plan for fagområda psykisk helse og rus 2014-2016 (PDF, 802 kB)
Planprogram samfunnsdel kommuneplan 2018-2048 (PDF, 453 kB)
Planstrategi for Bømlo kommune 2016 – 2020 (PDF, 940 kB)
Regional plan for idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016 – 2020 (PDF, 5 MB)
ROS-rapport (PDF, 2 MB)
ROS-rapport samandrag (PDF, 216 kB)
Skulebruksplanen 2014-2025 (PDF, 6 MB)
Smittevernplan 2014-2018 (PDF, 1018 kB)
Strategi- og utviklingsplan for grunnskulane (PDF, 218 kB)
Strategisk Næringsplan 2011-2015 (PDF, 8 MB)
Trafikksikringsplan 2016-2020 - Vedteken (PDF, 10 MB)
Veteranplan - handlingsplan for anerkjenning og ivaretaking (PDF, 935 kB)
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 62
Mobil:
416 33 702
Tittel:
webredaktør
Bunnhjørne
 
Login for redigering