Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Ledige stillingar - ny
Stupetårn Bømlo symjehall
(20.07.2018)

Med ferdigstilling av Bømlo symjehall har kommunen fått eit flott og tidsriktig symjeanlegg. Me søkjer no etter badevertar som kan vera tilkallingsvikarar kveld og helg. 

(10.07.2018)

Tenestekontoret har f.o.m. 3. september ledig 100% fast stilling som rehabiliteringskoordinator/konsulent.

Stillingsannonse arealbruk byggsak
(09.07.2018)

Arealbruk i Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som saksbehandlar frå hausten 2018. 

 

(05.07.2018)

Habiliteringstenesta, pt. Jensahaugen burettslag, har ledig fast 90% stilling for leiande miljøterapeut med tiltreding snarast. Turnus med arbeid kvar 4. helg (lange vakter). 

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering