Karriere Vestland – gratis karriererettleiing for nye moglegheiter

Kommunevåpen og logo til Vestland fylkeskommune. (Vestland fylkeskommune) - Klikk for stort bilete

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. 

Vi hjelper gjerne når du

• Må eller vil finna ny jobb
• Skal søkja etter ny jobb
• Tykkjer det er vanskeleg å orientera deg i arbeidsmarknad, eller utdanningssystem
• Er på kva du kan bruka kompetansen din til
• Har mista motivasjon i høve til jobb eller utdanning
• Skal du søkja høgare utdanning, eller vidareutdanne deg
• Treng påfyll av ny kompetanse, men er usikker på kvar og korleis du skal gjera det?
 
Du kan bestilla deg time her
 
Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.
 
Meir informasjon finn du på 
 

www.karrierevestland.no

Karriere Vestland på Facebook

Karriere Vestland på Linkedin

Sist endra 29.04.2020 23:37
Fant du det du leitte etter?