Reglement og retningsliner mm.
(27.01.2015)

Bømlo kommune har ei samling reglement som regulerer saksbehandling, politisk verksemd, tildeling av løyve, tilskotsordningar o.l.

(06.03.2013)

Det som tidlegare heitte Generelle midlar til kultur heiter no Aktivitetsmidlar, og det er frå 2013 kome nye retninglinjer.

(19.06.2012)

Her vil du finne lokale forskrifter vedteken av Bømlo kommunestyre.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering