Aktivitetsmidlar kultur - retningslinjer for tildeling

Det som tidlegare heitte Generelle midlar til kultur heiter no Aktivitetsmidlar, og det er frå 2013 kome nye retninglinjer.

Aktivitetsmidlar blir delt ut til lag og organisasjonar som har konkrete aktivitetar/arrangement dei ynskjer midlar til. Dette gjeld for alle aldersgrupper.

 

Retningslinjer for aktivitetsmidlar (PDF, 62 kB)

 

Med desse midlane ynskjer ein å oppmuntre til oppretting av ein breitt tilbod av fleire aktivitetar/arrangement innan kommunen.

 

Nye og nytenkjande aktivitetar/arrangement, samt arrangement/aktivitetar der fleire lag/organisasjonar arbeidar saman, vil bli prioritert.

 

Det vil som tidlegare vera to søknadsfristar: 01.04 og 01.10.

 

Vedteke av Utval for oppvekst, kultur og idrett 19.02.2013 i Sak 9/13.

 

I utval for oppvekst, kultur og idrett sitt møte, den 31.05.2016, fekk rådmannen fullmakt til å tildele inntil 25% av avsette aktivitetsmidlar administrativt. For desse midlane er det ingen søknadsfrist, og søknadane blir handsama etter kvart som dei kjem inn.

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 16.09.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
Aktuelle lover og regleverk (1)
 
Login for redigering