Brann og redning

Bømlo brann og redning er eit deltidsbrannvern med 46 tilsette fordelt på fire stasjonar: Bremnes, Moster, Langevåg og Espevær brannstasjon. Ved hovudbrannstasjonen på Svortland er det ei vaktordning med 1 innsatsleiar, 1 utrykningsleiar og 3 brannkonstablar på vakt til ei kvar tid.

Vakthavande befal kan nåast på telefon 958 48 007

Beredskapsavdelinga har som hovudoppgåve å redda liv (menneske og dyr), redda verdiar og avgrensa skadeomfang.

Arbeidsoppgåver:

  • Sløkkja brannar
  • Trafikkulukker, redningsoppdrag og andre ulukker
  • Brann og redning på sjøen (brann i båt)
  • Akutt forureining/oljevern (ulukker, tankbil, lekkasje på sjøen)

Har du spørsmål?

Ove Halleraker
brannsjef
E-post
Mobil 41 56 11 44
Frode Sagvaag
beredskapsleiar
E-post
Mobil 97 58 82 82
Til toppen