Situasjonskart

Når du vil byggja noko eller endra eigedomen din må du først laga ein situasjonsplan. Til dette treng du eit situasjonskart.

Situasjonskart kan du skriva ut sjølv frå kartløysinga Fonnakart.

Du kan og bestilla hos oss på: postmottak@bomlo.kommune.no

eller du kan bestilla søknadspakke frå oss i kommunen som inneheld situasjonsplan

Sjå rettleiing og krav til:

Til toppen