Leige av kommunal kai

Kortvarig bruk av kommunal kai er gratis, men skal du bruka kaien meir enn eit døgn eller to må du betala avgift til kommunen.

Dersom du vil bruka kommunal kai over ein periode, så skal dette vera avtalt med Bømlo kommune, Teknisk drift. Du vert då fakturert for bruk av kaien. Leigesatsane for bruk av kommunale kaiar finn du her:

Kaileige
Storleik Døgn Månad
Fritidsfartøy opp til 30 fot 50 kr 1500 kr
Fritidsfartøy frå 31 til 50 fot 70 kr 2100 kr
Fritidsfartøy frå 51 til 70 fot 90 kr 2700 kr
Næringsdrivande:
Fartøy opp til 10 meter 200 kr 6 000 kr
Fartøy frå 10 meter 250 kr 7 500 kr

Ynskjer du å bruka hamneanlegga som Karmsund Havn IKS driftar for Bømlo kommune, så vert du fakturert for all bruk direkte frå Karmsund Havn IKS. 

Prisar - Karmsund Havn IKS

Til toppen