Laga privat reguleringsplan

Ein reguleringsplan er ein detaljert arealplan for utnyttinga av eit avgrensa område. Reguleringsplanen skal følgja opp kommuneplanen sin arealdel.

 

Her finn du informasjon om når du må laga privat reguleringsplan, og korleis du må gå fram. 

Rettleiing til private reguleringsplanar

Til toppen