Vedtekne reguleringsplanar - planarkiv

Her finn du vedtekne reguleringsplanar som er gjeldande for det området dei omfattar.

Bømlo kommune sitt planarkiv på nett

Reguleringsplanar som blir vedtekne i Bømlo kommune blir fortløpande lagt ut på Fonnakart.

Her kan du sjå kartløysinga.

Når du trykkjer i kartet kan du finna dokumenta som høyrer til planen i menyen på høgre side av skjermen. Trykk på "Reguleringsplanar", og så på "Planarkiv" nedst i informasjonen som kjem fram.

Alternativt kan du gå rett inn i planarkivet og sjå alle reguleringsplanar lista opp. Her kan du søkja etter planar etter planidentifikasjon (planID) eller namn på planen. Her kan du også sjå om det er gjort endringar  etter vedtaket.

Klikk her for å gå til planarkivet.

Til toppen