Førebyggjande tiltak barn og unge

Eit lavterskeltilbod for familiar med barn og ungdom som bur på Bømlo.

  • Er du bekymra for barnet ditt si utvikling?
  • Strevar du i foreldre rolla? Ynskjer du råd for korleis det kan bli lettare?
  • Ynskjer du hjelp til å kontakta andre i hjelpeapparatet - samarbeid med andre aktuelle tenester

Førebyggjande tiltak barn og unge er eit tverrfagleg team som tilbyr rettleiing og støtte til foreldre og barn med ulike typar utfordringar. Tilbodet hjå oss er gratis og frivilleg.

Be om hjelp

Foreldre og ungdom kan sjølv ta kontakt med oss. Det er ikkje nødvendig med henvisning frå fastlege eller andre. Samarbeidspartnarar kan og formidla kontakt på vegne av familien eller ungdommen.


Fyll ut skjema for hjelp frå førebyggjande tiltak barn og unge (PDF, 628 kB)


Skjemaet sender du som brev til: 

Barne- og familietenesta

Førebyggjande tiltak barn og unge
Leirdalen 1
5430 Bremnes

Treng du hjelp til å fylla ut skjemaet eller har du spørsmål, ta kontakt med ein av oss i teamet.

Førebyggjande tiltak barn og unge
Namn og stilling Mobil epost
Gro Marita V. Tulloch 468 92 130 gmv@bomlo.kommune.no
Ingrid Eskeland 901 96 898 ingrid.eskeland@bomlo.kommune.no
Tina Olsen 941 71 130 tina.olsen@bomlo.kommune.no
Miriam Johannessen 489 99 965 rmj@bomlo.kommune.no
Cecilia R. Thormodsæter 907 94 953 cecilia.thormodsaeter@bomlo.kommune.no
Borghild Anderesen 908 15 951 lban@bomlo.kommune.no
Marianne Undheim 975 97 618 marianne.undheim@bomlo.kommune.no
Anette Kallevåg 476 39 435 anette.kallevag@bomlo.kommune.no
Inger-Lise N.Waage 970 83 484 inger-lise.nord@bomlo.kommune.no

Kva skjer når eg har meldt ei sak til teamet? 

Når du vender seg til førebyggjande tiltak barn og unge, vert du etter kort tid kontakta av ei av våre tilsette for ytterlegare kartlegging. 

Til toppen