Rettleiing Marte Meo

Marte Meo er ein kommunikasjons- og relasjonsorientert veilednings- og behandlingsmetode. 

Den går ut på å bruka videoanalyse av samspel mellom barn og omsorgspersonar som terapeutisk for å sjå barnet på nye måtar og hjelp til å reflektera over kva støtte som kan hjelpa barnet til betre meistring og utvikling. Det terapeutiske arbeidet med Marte Meo –metoden er å etablera eller re- etablera utviklingsstøttande dialogar mellom barnet eller omsorgpersonane.

 

Aktuell aldersgruppe: 0-9 ÅR

 

Omfang:

I utgongspunktet 5 gonger a 45 min ,

Tilpassa det enkelte barn

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 03.12.2015
Fant du det du leitte etter?