Utvida heimebesøk

Målsetjinga er å fremja trygg tilknytning og støtta foreldrene i foreldrerolla.

Ulike verktøy , som NBO, Marte Meo, COS-P, kan bli nytta; alt etter kva foreldrene har bruk for og ynskjer.

Aktuell aldersgruppe:

Gravide og foreldre med barn i alderen 0-4 år

 

Omfang:

Individuelt tilpassa kvar familie , frå 2- 20 gonger

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 03.12.2015
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 25
Mobil:
489 99 965
E-post:
Tittel:
foreldrerettleiar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering