Jordmortenesta

Jordmor - Klikk for stort bilete

Jordmortenesta skal ivareta eit heilskapleg, førebyggjande og helsefremjande arbeid retta mot gravide og kvinner som nettopp har fødd – og familiane deira.

 

Helsestasjonens tilbod til gravide skal omfatte

  • Opplysingsverksemd, samlivs- og foreldrerettleiing.
  • Jordmor utfører svangerskapskontrollar. Ho tilbyr eit eller fleire heimebesøk etter behov, både i svangerskapet og etter fødsel
  • Jordmor deltek på barselgrupper og helsestasjon for ungdom.
  • Helseundersøking og rådgjeving med oppfølging/ tilvising dersom behov
  • Jordmor kan utføra etterkontroll etter fødsel. Det er eit ønske om dette
  • spesielt med tanke på innvandrarkvinner.

Mange kvinner reiser i dag tidleg heim frå fødeavdelinga etter fødsel, i framtida må alle reisa tidleg heim. Tidleg utskriving frå fødeavdeling utfordrar kommunane til å ha eit tilfredsstillande tilbod til kvinnene og borna deira. Bømlo kommune har utarbeida prosedyrar for dette.

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 09.06.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 24
Mobil:
941 70 486
E-post:
Tittel:
jordmor
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering