Sosiale tenester for barn og unge

Sosiale tenester for barn og unge er i Bømlo kommune organisert under Barne og familietenesta. Tenesta er lokalisert i Bømlo hallen 2 høgda.

 

Sosiale tenester omfatter:

 

Alle søknadar om helse- og omsorgstenester for brukarar under 18 år skal no sendast til Barne og familietenesta der ein vil vurdera og avgjere søknadane

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester (PDF, 375 kB)

 

Ynskjer du meir informasjon ta gjerne kontakt med oss

Gro Marita V Tulloch

53 42 32 11

gro.marita.vage@bomlo.kommune.no

 

Tina Olsen

53 42 32 11

tina.olsen@bomlo.kommune.no

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 27.02.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 32 05
Mobil:
468 92 130
E-post:
Tittel:
koordinator sosiale tenester barn og unge
Bunnhjørne
 
Login for redigering