Privat avlasting

Dette er eit tilbod til den som gir omfattande omsorg til ein person med stort omsorgsbehov. Formålet er at omsorgsytar skal bli avlasta frå sine daglege omsorgsoppgåver. Avlastinga kan bli gitt nokre timar, einskilde dagar eller som ei lengre døgn basert teneste. Mogleiken for å ta i mot ei slik avlastning samt tilfanget og innhaldet i eit eventuelt tilbod må avklarast med kommunen.  Ein må søke om tenesta til Sosialetenester, Barne og familietenesta.  Det vil då bli gjennomført ei vurdering deretter vil det bli gjort eit vedtak.

 

Det vert nytta private avlastar familiar som vert engasjert av kommunen.

Publisert av Tina Olsen. Sist endra 03.12.2015
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 32 11
Mobil:
941 71 130
Tittel:
sosiale tenester/ pmto terapeut
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 32 05
Mobil:
468 92 130
Tittel:
koordinator sosiale tenester barn og unge
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering