Råd og rettleiing

 

Dei fleste av oss har behov for hjelp og teneste frå det offentlege i løpet av livet. Det kan vere grunn av sjukdom, funksjonssvikt, ein vanskeleg livssituasjon eller andre endringar i livet.

Når vi treng hjelp, kan det vere vanskeleg å vite kva tilbod som finns, kva teneste vi har krav på og kvar vi skal vende oss.

Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på kor og korleis du skal søkje hjelp frå ei av våre tenester eller om du berre ynskjer ein samtale med nokon frå sosiale tenester.

 

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 03.12.2015
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering