Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Føresette med låg inntekt kan søkja om redusert foreldrebetaling for barnet/barna sin plass i barnehagen og redusert foreldrebetaling for barnet/barna sin plass i SFO på 1. og 2. trinn.

Informasjon om kriteria for å søkja og kva dokumentasjon som må liggja ved søknaden, finn du her:

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i SFO (PDF, 213 kB)

Om du skal søkja redusert foreldrebetaling, gjer du dette på www.vigilo.no/bomlo

Til toppen