Brann og beredskap

Moster april 03-3 - Klikk for stort bileteMoster april 03-3    

Brann- og beredskap skal sikra lokalsamfunnet mot ulukker og skader som følgje av brann og akutt forureining. Avdelinga har også ansvar for å utnytta dei ressursar som kommunen investerer i beredskap og førebyggjande tiltak på en god måte.

 

VAKTTELEFON: 958 48 007

 

Brann og beredskap utfører brann- og redningsteneste og har viktige oppgåver i samband med tilsyn og kontroll, og driv også med opplæring og informasjon. Fire brannstasjonar er tilknytta brann- og og redningstenesta, på Svortland, Moster, Søre Bømlo og Espevær. Avdelinga har ansvar for:

  • Beredskap
  • Førebygging
  • Tilsyn med særskilde brannobjekt
  • Feiing og tilsyn
  • Oljevern
  • Brannvern
Publisert av Ragnhild Vad. Sist endra 20.05.2016
Brann og beredskap - ny
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 31 24
Mobil:
415 61 144
Tittel:
Konstituert brannsjef
Bunnhjørne
Aktuelle lover og regleverk (1)
 
Login for redigering