Nyhende - brann
Feiing og tilsynfolder framsida
(08.08.2016)

«Feiing og tilsyn» er namnet på vår nye informasjonsbrosjyre, utarbeida samane med nabokommunane våre Stord, Fitjar og Sveio.

lynnedslag-i-hus.jpg
(27.06.2016)

Kvar sommar fører lynnedslag til mange brannar og skader på elektrisk utstyr. Du kan forebygge noke av skadevirkningene ved å montere overspenningsvern i din eigen bustad.

St. Hans bål
(13.06.2016)

Brannsjefen har no oppheva totalt bålforbod i heile kommunen. 

Brannkonstabel røykdykkarbekledning
(10.06.2016)

12 bekledningsdrakter for røykdykkarane og ein grunnpakke for overflateredning er jubileumsgåva frå Gjensidigestiftelsen til Bømlo brannvern. - Ei viktig og kjærkomen gåve til brannvernet som gjer oss endå betre rusta til å utføra beredskapsoppgåvene våre, seier ein nøgd konstituert brannsjef Ove Halleraker.

november_dsb-no.png
(25.11.2015)

Aksjon Boligbrann er ein årleg landsomfattande informasjonskampanje som arrangerast av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Represen-tantar frå Bømlo Brannvern og Finnås kraftlag står for den lokale gjennomføringa.

Utbrent kjele
(29.09.2015)

Med nokre enkle grep kan du hjelpe til å redusere brannfaren hjå eldre du bryr deg om. Ta den viktige «kjøkkenpraten», ein prat om kva slags brannfarar som finst i heimen, og kva ein kan gjere for å betre branntryggleiken.
 

Open dag Bremnes brannstasjon 2015_ny
(17.09.2015)

Bømlo brannvern og lokale samarbeidspartnarar inviterar til open dag på Bremnes brannstasjon laurdag den 19. september kl. 10.00 -14.00.

Brannbamsen Bjørnis
(07.09.2015)

Bømlo brannvern har fått eit nytt tilskot i brannstaben. Hans namn er Bjørnis.

Brannsjef Bjørn Hroar Sortland
(26.08.2015)

Ein del vaktselskap som sel private brannalarmanlegg driv misvisande marknadsføring, heiter det i ei pressemelding frå Bømlo brannvern. Direkte varsling til brannvernet betyr ikkje nødvendigvis umiddelbar utrykning frå brannvernet.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering