Brann og redning

Moster april 03-3 - Klikk for stort bileteMoster april 03-3    

Bømlo brann og redning skal sikra lokalsamfunnet mot ulukker og skader som følgje av brann og akutt forureining. Avdelinga har også ansvar for å utnytta dei ressursar som kommunen investerer i beredskap og førebyggjande tiltak på en god måte.

 

Befolkningsvarsling i Bømlo kommune

 

VAKTTELEFON: 958 48 007

 

Bømlo brann og redning utfører brann- og redningsteneste og har viktige oppgåver i samband med tilsyn og kontroll, og driv også med opplæring og informasjon. Fire brannstasjonar er tilknytta brann- og redningstenesta - på Svortland, Moster, Søre Bømlo og Espevær. Avdelinga har ansvar for:

  • Beredskap
  • Førebygging
  • Tilsyn med særskilde brannobjekt
  • Feiing og tilsyn
  • Oljevern
  • Brannvern
Sist endra 24.09.2018 12:46
Brann og redning - ny
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 31 24
Mobil:
415 61 144
Tittel:
Brannsjef
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
Aktuelle lover og regleverk (1)
 
Login for redigering