Brann og redning

Øving på brannredning. Illustrasjonsfoto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bileteØving på brannredning. Illustrasjonsfoto. (Bømlo kommune) Ove Halleraker    

Bømlo brann og redning skal sikra lokalsamfunnet mot ulukker og skader som følgje av brann og akutt forureining. Avdelinga har også ansvar for å utnytta dei ressursar som kommunen investerer i beredskap og førebyggjande tiltak på en god måte.

 

Befolkningsvarsling i Bømlo kommune

 

VAKTTELEFON: 958 48 007

 

Bømlo brann og redning utfører brann- og redningsteneste og har viktige oppgåver i samband med tilsyn og kontroll, og driv også med opplæring og informasjon. Fire brannstasjonar er tilknytta brann- og redningstenesta - på Svortland, Moster, Søre Bømlo og Espevær. Avdelinga har ansvar for:

  • Beredskap
  • Førebygging
  • Tilsyn med særskilde brannobjekt
  • Feiing og tilsyn
  • Oljevern
  • Brannvern
Sist endra 08.06.2020 10:39
Brann og redning - ny
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 31 24
Mobil:
415 61 144
E-post:
Tittel:
Brannsjef
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
Aktuelle lover og regleverk (1)
 
Login for redigering