Bømlo brann og redning - beredskap

Brannmann ved redningsbil. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Bømlo brann og redning er eit deltidsbrannvern med 44 tilsette fordelt på fire stasjonar: Bremnes, Moster, Langevåg og Espevær brannstasjon. Ved hovudbrannstasjonen på Svortland er det ei vaktordning med 1 overbefal og 2 brannkonstablar på vakt til ei kvar tid.

 

Vakthavande befal kan nåast på telefon 958 48 007.


Beredskapsavdelinga har som hovudoppgåve å redda liv (menneske og dyr), redda verdiar og avgrensa skadeomfang.
 

Befolkningsvarsling i Bømlo kommune


Arbeidsoppgåver:

  • Sløkke brannar
  • Trafikkulukker, redningsoppdrag og andre ulukker
  • Brann og redning på sjøen (brann i båt)
  • Akutt forureining/oljevern (ulukker tankbil,lekkasje på sjøen).

 

bjornis_bjorn2.jpg - Klikk for stort bilete

 

Brannbamsen Bjørnis

 
Sist endra 18.01.2019 09:28
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 31 23
Mobil:
975 88 282
E-post:
Tittel:
varabrannsjef/leiar beredskap
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering