Førebyggjande avdeling - brann og redning

Open brannstasjon slokkeøving (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

 

Avdelinga utfører førebyggjande arbeid i samsvar med brannvernlovgivinga. Det førebyggjande brannvernarbeidet skal bidra til at brann og ulukker ikkje oppstår eller forårsaker for store skader.


Arbeidsoppgåver:

  • Tilsyn med særskilde brannobjekt
  • Tilsyn med farleg stoff
  • Generelle informasjon- og motivasjonstiltak
  • Brannverninformasjon og opplæring av tilsette i private og kommunale verksemder
  • Deltaking på sentrale kampanjar som aksjon boligbrann og brannvernvekene
  • Gjennomføra brannundervisning for 1. og 6.-klassingane
  • Samarbeida med byggjesaksavdelinga ved behov

 

Befolkningsvarsling i Bømlo kommune

Sist endra 15.01.2018 14:25
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 23
Mobil:
481 58 582
Tittel:
avdelingsleiar førebyggande
Bunnhjørne
 
Login for redigering