Byggjesak

Ved byggjesak vert det behandla ulike typar byggjesøknader, søknad om deling av grunneigedom og søknad om utsleppsløyve. Vi er tilgjengeleg for kundar i rådhuset ved teknisk kundetorg måndag-fredag kl.09.00-14.30. Du kan også ta kontakt direkte med din saksbehandlar undervegs i søknadsprosessen. 

Byggjerettleiingar kan du finna her

 

Her finn du informasjon om mindre tiltak unnateke søknadsplikt

 

Her finn du informasjon om reglar ved bygging langs offentleg veg

 

Naustreglane i Bømlo finn du her

 

Her kan du finna informasjon om ulike søknadstypar

 

Det kan vera ulike krav til byggjeavstand mellom bygningar, offentleg veg osv. Meir informasjon om dette finn du her.

 

Her finn du informasjon om korleis du søkjer om utsleppsløyve.

 

Graveløyve ved offentleg veg

 

ByggSøk er eit gratis system for utfylling av byggjesøknader på internett. Søknaden vert då sendt direkte til kommunen og er eit alternativ til tradisjonelle papirskjema og blankettar. Systemet vert drifta av Direktoratet for byggkvalitet. Dei har også informasjon om byggjereglane, forskrifter mm.Elektronisk byggjesøknad (ByggSøk) finn du her.

 

Tinging av digitale kart kostar minimum kr.1246,- inkl. mva pr. 01.01.2018. Situasjonskart og naboliste inngår i ordinært saksgebyr for bygge- og delingssak.

 

Her er Bømlo kommune sitt gjeldande gebyrregulativ for byggjesak (PDF, 876 kB)

Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 54
Tittel:
ingeniør
Bunnhjørne
Viktig informasjon (1)
 
Login for redigering