Byggjesak

Ved byggjesak vert det behandla ulike typar byggjesøknader, søknad om deling av grunneigedom og søknad om utsleppsløyve. Me er tilgjengeleg for kundar i rådhuset ved teknisk kundetorg måndag, tysdag, torsdag og fredag kl.09.00-14.00. Du kan også ta kontakt direkte med din saksbehandlar undervegs i søknadsprosessen. 

Byggjerettleiingar

 

Informasjon om ulike søknadstypar

 

Mindre tiltak unnateke søknadsplikt

 

Naustreglane i Bømlo finn du her

 

Informasjon om krav til byggjeavstand mellom bygningar, offentleg veg osv.

 

Reglar ved bygging langs offentleg veg

 

Korleis søkja om utsleppsløyve.

 

Graveløyve ved offentleg veg

 

Elektronisk byggjesøknad (ByggSøk) finn du her. Dette er eit gratis system for utfylling av byggjesøknader på internett. Søknaden vert då sendt direkte til kommunen og er eit alternativ til tradisjonelle papirskjema og blankettar. Systemet vert drifta av Direktoratet for byggkvalitet.

 

Gebyrregulativ for byggjesak (PDF, 966 kB)

 

Tinging av digitale kart kostar minimum kr.1246,- inkl. mva pr. 01.01.2020.

Fant du det du leitte etter?