Eigedomsskatt i Bømlo kommune

Kommunestyret i Bømlo vedtok i møte 15.12.2008 å innføra eigedomsskatt for alle eigedommar i kommunen. Skattesatsen er pr.01.01.14 sett til 4 promille av skattetaksten.

Eigar eller rekningsmottakar kan klaga på taksten som er grunnlag for skatten. For eventuelle klager, kontakt Bømlo kommune, Eigedomsskattekontoret, 5430 Bremnes.


NB: Ved spørsmål om takst og takstgrunnlag må du oppgje Gnr./bnr./fnr./snr. når du vender deg til kommunen. 

 

Spørsmål om og klage på eigedomsskatten kan sendast her til eigedomsskatt@bomlo.kommune.no.

 

Informasjon om Utrekning av eigedomsskatt finn du her

 

Døme på Eigedomsskattesetel 2017 (PDF, 409 kB)

Sist endra 24.02.2017
Fant du det du leitte etter?
Eining (1)
Viktig informasjon (1)
 
Login for redigering