Eigedomsskatt i Bømlo kommune

Kommunestyret i Bømlo vedtok i møte 15.12.2008 å innføra eigedomsskatt for alle eigedommar i kommunen. Skattesatsen er pr. 01.01.19 sett til 3,7 promille av skattetaksten og gjeld for skatteåret 2019.

Nils Kåre Nysæter blar i eigedomsskattelisert for 2019. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Eigar eller rekningsmottakar kan klaga på taksten som er grunnlag for skatten. For eventuelle klager, kontakt Bømlo kommune, Eigedomsskattekontoret, 5430 Bremnes.


NB: Ved spørsmål om takst og takstgrunnlag må du oppgje Gnr./bnr./fnr./snr. når du vender deg til kommunen. 

 

Spørsmål om og klage på eigedomsskatten kan sendast her til eigedomsskatt@bomlo.kommune.no.

 

Sakkunnig nemnd eigedomsskatt og klagenemnd eigedomsskatt 

 
Medlemer i sakkunning nemnd eigedomsskatt:
Leiar: Per Ole Fylkesnes (KrF) - personleg vara: Bente H. Bergtun (Ap)
Nestleiar: Tove Lise Aasheim (Ap) - personleg vara: Birger M. Rogne
Medlem: Frode Urang (H) - personleg vara: Aslaug S. Wathne (H)
 
 
Klagenemnda si oppgåve er å avgjera eventuelle klagar på skattetaksten som den sakkunnige takstnemnda har sett på eit objekt. Klaga vert avgjort etter først å ha gjenomført synfaring.
 
 
Medlemer i klagenemnd eigedomsskatt:
Leiar: Karsten Fylkesnes (KrF) - personleg vara: Birgit S. Esperø (KrF)
Nestleiar: Connie Søvold (Høgre) - personleg vara: Øyvind Schumann Larsen (H)
Medlem: Kjell Egil Hollund (Ap) - personleg vara: Silje M. Økland (Ap)
 

 

Informasjon om Utrekning av eigedomsskatt finn du her

 

Døme på Eigedomsskattesetel 2019 (PDF, 435 kB)

Sist endra 28.02.2019
Fant du det du leitte etter?
Viktig informasjon (1)
 
Login for redigering