Bømlo kommunale eigedomsselskap AS (BKE)

BKE AS - Klikk for stort bilete Bømlo Kommunale Eigedomsselskap AS (BKE) vart etablert i 2008 og er heileigd av kommunen. BKE har lokale i Hollundsdalen (BVA-bygninga).

Telefon kontor dagtid: 53 00 25 00               

Vakttelefon: 952 56 061 / 919 10 761


E-post: post@bke.as

 

Selskapet har ansvar for kommunale bygg og eigedomar med følgjande oppgåver:

  • Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale utleigebustader og omsorgsbustader
  • Planlegging, prosjektering og utføring av nyanlegg, nybygg og ombygging
  • Eigedomsforvaltning - Prosjektleiing -  Byggjeleiing 

Bømlo Kommunale Eigedomsselskap AS (BKE) starta drifta 1. juli 2008.


Bømlo kommune eig 100 % av aksjane i selskapet og asjekapitalen er på 4 millionar kroner.


Heimesida til BKE AS

Sist endra 11.11.2015
Fant du det du leitte etter?
Eining (1)
 
Login for redigering