Arealplanlegging

Overordna planlegging i kommunen skjer gjennom kommuneplan. Reguleringsplan skal utarbeidast for område der det følgjer av plan- og bygningslova eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av byggje- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i høve til råka private og offentlege interesser.

Sist endra 18.02.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 32
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 31 56
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering