Arealplanlegging

Overordna planlegging i kommunen skjer gjennom kommuneplan. Reguleringsplan skal utarbeidast for område der det følgjer av plan- og bygningslova eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av byggje- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i høve til råka private og offentlege interesser.

Sist endra 27.09.2016
Fant du det du leitte etter?