Tekniske tenester

 

Bømlo kommune har ulike tilbod om tekniske tenester til innbyggjarane innafor:

  • Drift og vedlikehald av kommunale vegar,  bygg, parkanlegg og kaiar.
  • Prosjekt og byggjeleiing kommunale bygg.
  • Oppmåling, kart, grensepåvising, adressetildeling, matrikkulering, eigarseksjonering og samanføying av eigedom.
  • Behandling av ulike søknader som byggjesøknad, søknad om oppretting av ny grunneigedom og søknad om utsleppsløyve.
  • Behandling av ulike arealplanar slik som kommuneplan og reguleringsplan.
  • Brann, feiing/tilsyn og beredskap.

 

Teknisk kundetorg er lokalisert i rådhuset på Svortland. Det er ope mandag-fredag frå kl 09.00 til 14.30 og kan nåast på tlf. 53 42 30 30.

I kundetorget kan du få rettleiing om kommunen sine tekniske tenester. Der er også ein datamaskin som publikum kan bruka.

 

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, bygg, parkanlegg og kaiar. Teknisk drift er lokalisert i Hollundsdalen industriområde. Meir informasjon finn du her

 

Bømlo vatn- og avløpsselskap AS (BVA AS) har ansvar for utbygging, drift og vedlikehald av vatn og avløpsanlegg i kommunen vår, samt andre oppgåver i tilknyting til dette. Informasjon om BVA AS finn du her.

Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 54
Mobil:
469 64 985
E-post:
Tittel:
konstituert avdelingsleiar arealbruk
Bunnhjørne
 
Login for redigering