Bømlo heimeteneste

Bømlo Heimeteneste - Klikk for stort bilete  

 

Brukarane våre

Brukarane våre bur i eigen heim, eller i ein av dei kommunale trygde- og omsorgsbustadane i området. Verksemda yter tenester til personar i alle aldrar. Hjelpetilbodet er individuelt tilpassa, og kan variera frå 1 time i veka til 24 timar i døgeret.   Bømlo heimeteneste er delt inn i 2 geografiske områder:

  • Sone 1  - Leite, Sentrum, Hiskjo, Urangsvåg, Brandasund, Mæland, og til Thormodsæterkryssen. I tillegg Langråsa bufellesskap. 
                      
  • Sone 2 - Hollundskjosen, Innvær, Rolvsnes, Rubbestadneset, Foldrøyhamn, Spissøy, Moster, Håvik, Finnås til Lykling kyrkje.

Søknad om tenester vert vurdert og tildelt av tenestekontoret på rådhuset.  

Lenker
Helse og omsorgstenester
Betaling for helse og omsorgstenester


Kontakt:
Bømlo heimeteneste
5430 Bremnes
Tel.:  53 42 34 40
Faks: 53 42 30 06
Epost: postmottak@bomlo.kommune.no

Sist endra 19.09.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 34 42
Mobil:
909 49 278
Tittel:
Verksemdleiar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
Eining (1)
Relaterte artiklar (1)
Søknadsskjema (1)
 
Login for redigering