Bømlo heimeteneste

Bømlo heimetenester mottok Trivselsprisen 2017. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bileteBømlo heimetenester mottok Trivselsprisen 2017. (Bømlo kommune)

Bømlo heimeteneste organiserer tilbod om heimesjukepleie, heimerehabilitering, praktisk bistand, matombringing, dagtilbod for eldre og brukarstyrt personleg assistanse. Mål for heimetenesta er at flest mogleg av brukarane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.

Søknad om tenester vert vurdert og tildelt av tenestekontoret.

Lenker
Helse og omsorgstenester
Betaling for helse og omsorgstenester


Sentralbord Bømlo kommune:

Tlf. 53 42 30 00 - Kl. 08.30-14.30


Epost til kommunen: postmottak@bomlo.kommune.no

 

Post- og besøksadresse:

Leirdalen 25, 5430  BREMNES (Bømlo helsehus)
 

Kontaktinformasjon på dagtid
Titte/Sone Namn Tlf.nr dir. / mobil
Verksemdsleiar  Hilde Markhus  53 42 34 42 / 909 49278
Konsulent  Dagrunn Økland  53 42 34 43
Avdelingsleiar Sone 1*  May Linn Bortne  53 42 34 44 / 917 63643
Koordinator  Mette Nesse  53 42 34 49
Avdelingsleiar Sone 2**  Elin Akse Vik  53 42 34 45 / 412 48119 -
 onsdagar 53 42 37 52
     
     

 

* Geografisk område Sone 1: Leite, Sentrum, Hiskjo, Urangsvåg, Brandasund, Mæland, og til Thormodsæterkryssen. I tillegg Trivselshuset.
 

** Geografisk område Sone 2: Hollundskjosen, Innvær, Rolvsnes, Rubbestadneset, Foldrøyhamn, Spissøy, Moster, Håvik, Finnås til Lykling kyrkje. I tillegg kjøken på Moster Servicesenter.

 

VAKTTELEFON kveld, natt, helg og helligdagar dersom du treng rask hjelp av heimetenesta:

 

Heimesjukepleien: 900 65 855

Sist endra 27.01.2020
Fant du det du leitte etter?