Informasjonsside for fastlegane

Faste aktivitetar/tilbod
 Stad  Aktivitet  Dag(ar)  Klokka
 Aktivitetstunet      
 Røde Kurs-huset  Hjartetrim  Tysdag og torsdag  16.30-17.30
 Trivselshuset      


Aktivitetskalender
 Stad  Aktivitet/tilbod  Dag(ar)  Klokka
   Fallførebyggjande kurs    
   KID-kurs    
   Læring/meistring    
   Pårørandekurs    

 

Aktuelle skjema
 Attest for gjennomført allmennmedisinsk teneste
 Eigenerklæring førarkort
 Erklæring om farskap
 Legeerklæring for godkjenning som fosterheim
 Parkeringsløyve for forflytningshemma
 Søknadsskjema helse- og omsorgstenester
 TT-kort eigenerklæring
 TT-kort legeerklæring
 TT-kort søknadsskjema
 Verje - søknadsskjema

Aktuelt planverk
 Smittevernplan (PDF, 2 MB)
 
Tenestetilbod i Bømlo kommune
 Teneste  Telefon  Kontaktperson
 Avtalefysioterapeutar:
 Bli God Fysikalske - Bømlohallen  53421311  
 Linda Mari Kalvenes Skimmeland
 Øyvind Østensen
 Bømlo psykomotoriske fysioterapeut - Skimmelandstunet  92605815
 Johanne Thoresen Malme
 Stang Fysioterapi - Mælandsvågen  41310200
 Thomas Stang
 Langevåg fysioterapi  41514661
 Håkon Andreas Karlsen 
     
 Barne- og familietenesta (BFT)  53423330  Linda Hellen
 Bremnes legesenter  53423311  Tove Britt Digernes
 Bømlo bu og helsesenter (BBH)  53423400  Berit Nesse
 Bømlo omsorgstun / Søre Bømlo omsorgsområde  53423760  Torhild Siggervåg
 Bømlo heimetenester (BHT)  53423440  Hilde Markhus
 Ergo- og fysioterapitenesta  53423342  Kathrine T. Nygård
 Habiliteringstenesta  53423448  Rigmor Linchausen
 Helsesøster  53423330  Anne Marit Hylland
 Jordmortenesta  53423338  Sofie Nesse
 Hjelpemiddellager  53423188  Bianca R. Flock
 Interkommunal døgnavdeling    Janett Svendsen
 Kystlegane  53425610  
 Langevåg legekontor  53423370  
 Miljøtenesta innan Rus og psykisk helse  53423395  Kjellaug L. Gilje
 Moster legekontor  53423380  
 Rus og psykisk helse  53423392  Astrid Stautland
 Sunnhordland interkommunale legevakt  53456140  Janett Svendsen
 Teiglandshagen  53423791  Berit Nesse
 Tenestekontoret  53423470  Berit Morlandstø
Sist endra 20.02.2017 09:24
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Legekontor
Telefon:
53 42 33 05
Mobil:
992 54 351
Tittel:
leiar for legetenesta
Bunnhjørne
Telefon:
53 04 30 69
Mobil:
489 99 937
Tittel:
rådgiver
Bunnhjørne
 
Login for redigering