Friskliv, læring og meistring

Friskliv mestring. Logo - Klikk for stort bilete

Bømlo Kommune har ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at det er ulike tenester i kommunen som arrangerer tilboda.

 

 

Koordintator for friskliv, læring og meistring er Britt Mari Farestveit. For generelle spørsmål eller henvendingar kan de ta kontakt med ho.

 

Det finnst både kommunale tilbod, og tilbod i regi av Helse Fonna. Brosjyren "Leve Betre" gir deg generell informasjon om kurs i kommune og sjukehus.

 

Under finn du ei oversikt over kva tilbod som pågår / finnst i Bømlo kommune, og kontaktinformasjon til dei som arrangerer tilboda for påmelding eller spørsmål.

Aktivtetar
 Stad  Aktivitet  Dag(ar)  Klokka Arrangør
Bømlo folkebibliotek Snus og røykesluttkurs opppstart november 2019

6 kurskveldar: 13 nov, 20 nov, 25 nov, 2 des, 11 des, 8 januar

individuell samtale før og etter

18-20

Bømlo kommune

Bømlo Frivilligsentral

  Pårørandeskule demens 5 kurskveldar 2,5 t x 5    Bømlo Kommune og Bømlo Demensforening
   Fallførebyggjande treningsgruppe  Ny gruppe vår 2019   Ergo - og fysioterapitenesta
         
         
Bømlohallen Søvngrupper barn Onsdag 13-15 Helsestasjon
Bømlohallen COS-P foreldregruppe Tysdag 17-19 Barne og familietenesta
Bømlohallen PMTO foreldregruppe - neste gruppe startar 7 september

Torsdag

 

1630-1830 Barne og familietenesta
På skulane PIS grupper for born og ungdom     Skulehelsetenesta
  ICDP foreldregrupper     Helsestasjon
Bømlohallen Barselgrupper     Helsestasjonen
Maurtua barnehage

Foreldregruppe- barn med varige helseutfordringar (PDF, 2 MB)

 

   

Helsestasjonen

Helse Fonna

Barnehagane på Bømlo

Ikkje avklart

Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

 

Kvart kurs går over 3 kveldar

Barne og familetenesta

Korleis melde seg på
 Kva Til Kven Opptak
Snus og røykesluttkurs 2019

Britt Mari Farestveit bmf@bomlo.kommune.no

53423347/90822991

minimum 6 plassar, max 10

kursoppstart november 2018

Pårørandeskule demens

Demenskoordinator Maj-Tove Meling

53 42 34 79/ 469 31 348

maj.tove.meling@bomlo.kommune.no

påmeldingsfrist 27 september 2019
Foreldregruppe - barn med varige helseutfordringar

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

 
Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

Fortløpande
Fallførebyggjande treningsgruppe

Lege kan sende PLO til fysioterapitenesta

 

 
     
 

 

 
Søvngrupper barn

Påmelding via helsestasjon

 

Heile året

COS-P foreldregruppe

Circel of Security parenting

Ta kontakt med tiltaksteam

 

Heile året
PMTO foreldregruppe Ta kontakt med Ingrid Eskeland i barne og familietenesta på mobil 90196898

Aldersgruppe 3-12 år

PIS skilsmissegrupper for born og unge Ta kontakt med helsesøster på din skule

 

Heile året
ICDP foreldregruppe Ta kontakt med helsestasjon

 

Heile året
Barselgrupper

Ta kontakt med helsestasjon

Bremnes (alle dagar) 53423330 / 53423337

Moster (kvar onsdag) 53423387                   

Bømlo (fredag i partalsveker) 53423375                 

Heile året

 

Temakveldar friskliv, læring og meistring
Kva Når Påmelding
     
     

 

Helse Fonna sine tilbod

Sjå deira arrangement kalender for aktulle tilbod som går fast eller som er planlagt. Eller les meir om Helse Fonna sitt læring og meistringssenter her.

 

 

Nettbasert kurs

Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har ein oversikt over nettbaserte tilbod.

Publisert av Britt Mari Farestveit. Sist endra 11.09.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 47
Mobil:
908 22 991
E-post:
Tittel:
ergoterapeut
Bunnhjørne
 
Login for redigering