Friskliv, læring og meistring

Friskliv mestring. Logo - Klikk for stort bilete

Bømlo Kommune har ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at det er ulike tenester i kommunen som arrangerer tilboda.

 

 

Koordintator for friskliv, læring og meistring er Britt Mari Farestveit. For generelle spørsmål eller henvendingar kan de ta kontakt med ho.

 

Det finnst både kommunale tilbod, og tilbod i regi av Helse Fonna.

 

Under finn du ei oversikt over kva tilbod som pågår / finnst i Bømlo kommune, og kontaktinformasjon til dei som arrangerer tilboda for påmelding eller spørsmål.

Aktivtetar
 Stad  Aktivitet  Dag(ar)  Klokka Arrangør
Rødekors huset, peisestova Snus og røykesluttkurs 2017

1 kurs med 6 kurskveldar 15.11, 22.11, 27.11, 04.12, 13.12, 10.01

individuell samtale før/etter

18-20

Bømlo kommune

Bømlo Frivilligsentral

 Bømlo rådhus  Sunt hjarta og sterk kropp (hjartetrim)  Ny gruppe hausten 2017   Ergo- og fysioterapitenesta
 Trivselshuset  Fallførebyggjande treningsgruppe  Ny gruppe våren 2018   Ergo - og fysioterapitenesta
Psykisk helse sine lokaler KID kurs Måndag  12.30-15.00 Psykisk helse
Bømlohallen Søvngrupper barn Onsdag 13-15 Helsestasjon
Bømlohallen COS-P foreldregruppe Tysdag 17-19 Barne og familietenesta
Bømlohallen PMTO foreldregruppe - neste gruppe startar 7 september

Torsdag

 

1630-1830 Barne og familietenesta
På skulane PIS grupper for born og ungdom     Skulehelsetenesta
  ICDP foreldregrupper     Helsestasjon
Bømlohallen Barselgrupper     Helsestasjonen
Maurtua barnehage

Foreldregruppe- barn med varige helseutfordringar (PDF, 2 MB)

 

4. okt.

18. okt.

25. okt.

1. nov.

20-22

Helsestasjonen

Helse Fonna

Barnehagane på Bømlo

Ikkje avklart

Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

første kurs startar opp 22. august 

Kvart kurs går over 3 kveldar

Barne og familetenesta

Korleis melde seg på
 Kva Til Kven Opptak
Snus og røykesluttkurs 2017

Britt Mari Farestveit bmf@bomlo.kommune.no

53423347/90822991

minimum 6 plassar, max 10

kursoppstart 15 november

Foreldregruppe - barn med varige helseutfordringar

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

Påmelding innan 25 september
Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

Fortløpande
Fallførebyggjande treningsgruppe

Lege kan sende PLO til fysioterapitenesta

Brukar kan sjølv ta kontakt med fysioterapeut Christine Haukeland på telefon 53423349/ mobil 95212578

Planlagt ny gruppe våren 2018

KID kurs

Lege kan sende PLO til psykisk helse

Deltakar kan melde seg på sjølv til Søvli Arlen Hidle tlf 53423398 /mobil 48990100 eller Elin Pedersen tlf 53423397/ mobil 47683329

 Mulig ny gruppe hausten 2017
Sunt hjarta og sterk kropp (hjartetrim)

Lege kan sende PLO til fysioterapitenesta

Brukar kan sjølv ta kontakt med fysioterapeut Kristi Solberg på telefon 53423348/ mobil 95231937

eller fysioterapeut Ida Storesund tlf 53423341 / mobil 94881983

Planlagt ny gruppe hausten 2017
Søvngrupper barn

Påmelding via helsestasjon

 

Heile året

COS-P foreldregruppe

Circel of Security parenting

Ta kontakt med tiltaksteam

 

Heile året
PMTO foreldregruppe Ta kontakt med Ingrid Eskeland i barne og familietenesta på mobil 90196898

Neste gruppe startar 7 september (DOC, 236 kB)

Aldersgruppe 3-12 år

PIS skilsmissegrupper for born og unge Ta kontakt med helsesøster på din skule

 

Heile året
ICDP foreldregruppe Ta kontakt med helsestasjon

 

Heile året
Barselgrupper

Ta kontakt med helsestasjon

Bremnes (alle dagar) 53423330 / 53423337

Moster (kvar onsdag) 53423387                   

Bømlo (fredag i partalsveker) 53423375                 

Heile året

 

Temakveldar friskliv, læring og meistring
Kva Når Påmelding

Temakveld "Engstelege barn"

Torsdag 21 september på Bømlo Folkebibliotek kl19-21 (PDF, 736 kB)

For alle

     

 

Helse Fonna sine tilbod

Sjå deira arrangement kalender for aktulle tilbod som går fast eller som er planlagt. Eller les meir om Helse Fonna sitt læring og meistringssenter her.

 

 

Nettbasert kurs

Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har ein oversikt over nettbaserte tilbod.

Publisert av Britt Mari Farestveit. Sist endra 17.10.2017
Fant du det du leitte etter?